Rozmiar: 15909 bajtów

- 317 -

1360, 23 X

an dem nesten Vrithage noch Luce

Ławnicy wrocławscy (Bresslow) Jakub z Opola (Jacob von Opol), Rudger Steinkelr, Peczen Swarczen, Henlin z Głogowa (Glogow), Hanken Budessin, Peczen Rulken, Nickil Crenvil, Cune z Gaju k. Wrocławia (Horden), Arnold von Richinbach, Franczken von Sittin i Hanken Grybian stwierdzają, że w ich obecności na sądzie gajonym, któremu przewodniczył Niclos ze Lwówka Śl. (Lemberg), Hensil Ryman sprzedał Hermanowi z Głogowa (Herman von Glogow) swoją posiadłość położoną k. Gamer.

Dwie pieczęcie ławnicze.


Oryg.: niem., AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. 1360, 23 X.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów