Rozmiar: 15909 bajtów

- 335 -

1360, 31 X

in vigilia Omnium Sanctorum

Eberhardus z Kuklic k. Wrocławia sprzedał Andrzejowi de Buckziz 2 1/2 łanu w Kuklicach k. Wrocławia.

Regest: AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,2 s. 559.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań ¦l±skoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty ¦l±skie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów