Rozmiar: 15909 bajtów

- 371 -

1360, 4 XII

fer sexta ante Nicolai

Hanko de Banch (Hanco) nadał swej żonie Małgorzacie 14 łanów w Żernikach Wrocławskich k. Wrocławia (Schonborn).

Wzmianka: AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,3, s. 2392


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań ¦l±skoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty ¦l±skie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów