Rozmiar: 15909 bajtów

- 377 -

1360, 7 XII, Legnica (Legnicz)

proxima fer secunda post festum b. Nicolai

Wacław I książę Śląska i pan Legnicy (Wenceslaus ... dux Slezie et dominus in Legnicz) stwierdza, że Jan zwany Cothewicz sprzedał za 40 grzywien Mikołajowi (Nicolaus) mistrzowi szpitalników Św. Macieja we Wrocławiu (Wrat[islauia]) 4 grzywny rocznego czynszu ze wsi Brennik k. Legnicy (Prinzenih), mianowicie z sołectwa należącego do ww. Jana oraz świadczeń należnych mu od chłopów. Książę zatwierdza tę sprzedaż wraz ze wszystkimi należnymi prawami i obciążeniami.

Świadkowie: Henryk de Landiskron (Henricus), Otto Busewoy - rycerze, Henscho Abstacz, Jan Slewicz (Johannes), Hanko Buch marszałek książęcy, Jan de Gologisdorf (Johannes) i Mikołaj Schelndorf (Nicolaus) pisarz dworski qui presencia habuit in comisso.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 66, nr 191.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów