Rozmiar: 15909 bajtów

- 383 -

1360, 13 XII

die st. Lucie

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu stwierdza, że Ydsik Kurzantka nadał swej żonie Elżbiecie (Elizabeth) dziedziczny czynsz z 4 łanów oczynszowanych w Ośnie k. Oławy (Crusenow). Opiekunem Elżbiety zostaje wyznaczony Michał (Michael) syn Ydsika.

Świadkowie: Szenko z Kruszyny k. Brzegu (Schenco de Schonow), Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Henryk z Groszowa k. Złotoryi (Henricus de Rechinberg), Hanko Jezir (Hanco), Peczo Yngrami i Teodoryk de Redirn (Theodoricus).


Regest: AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 132; tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 46v.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów