Rozmiar: 15909 bajtów

- 016 -

1360

Przecław biskup wrocławski stwierdza, że Kunczko de Muscin (Cunzko) nadał swym braciom Mikołajowi i Janowi zwanym Kalin 6 łanów ziemi jako rekompensatę za sołectwo w Nowym Waliszowie k. Bystrzycy Kł. (Walteri villa). Biskup zatwierdza tę transakcję.

Regest: A. Dreschler, Altvaterland, cz. 1, Olmutz 1931, s. l29.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań ¦l±skoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty ¦l±skie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów