Rozmiar: 15909 bajtów

- 021 -

1360

Peczo Cindal otrzymał od chłopów z Małej Oleśniczki k. Oławy 25 grzywien i 2 skojce.

Wzmianka: J. Brier, Geschichte der Ordensritterkommende Klein Oels im Mittelalter, Breslau 1924 (maszynopis), AA Wrocław, sygn. IV, k. 13, s. 124.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów