Rozmiar: 15909 bajtów

- 024 -

1360

Jarosław von Donyn (Jaroslaus) i jego bracia, panowie dziedziczni Nowej Rudy (Newenrod), nadaj± tamtejszym tkaczom wełny przywileje.

Regest: Volkmer-Hohaus, Geschichtsquell., I, s. 165.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań ¦l±skoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty ¦l±skie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów