Rozmiar: 15909 bajtów

- 159 -

1360, 13 V

fer. guarta ante Ascensionis Domini

Maciej ze Złotnik k. Wrocławia (Mathias de Goltsmedin) nadał Mikołajowi Polkindorff połowę folwarku Złotniki k. Wrocławia (Goltschmeden) na prawach własności z czynszem 12 talentów pieprzu z jednej części, natomiast druga połowa wolna jest od obciążeń, co potwierdził Konrad de Falkenhain starosta wrocławski.

Regest: AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24, 1, s. 187.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów