Rozmiar: 15909 bajtów

- 165 -

1360, 22 V

an deme neste Vrithage vor Pfingsten

W obecności ławników wrocławskich (Bresslow), mianowicie Jakuba z Opola (Jacobus von Opul), Rudigera Steinkelera (Rudiger), Peczen Swarczen, Henkina z Głogowa (Henkin von Glogow), Hanken Budessen, Peczen Rulken, Nickila Crenwila (Nickil Crenwil), Kuna z Gaju k. Wrocławia (Cunen von Herden), Arnolda von Richinbach (Arnold), Friczka von Sittin (Friczko) i Hanke Grybian (Hanken), na sądzie gajonym, któremu przewodniczył Mikołaj ze Lwówka Śl. (Niclos von Lemberg), Mikołaj (Niclos), Friczke i Piotr (Peter) synowie Peczen Dumlozen przekazali swym siostrom Katarzynie (Katherin) i Elżbiecie (Elzen) mniszkom w klasztorze Św. Katarzyny we Wrocławiu 4 grzywny rocznego czynszu ze swojej posiadłości położonej k. dóbr Nickila Rymer oraz 1 1/2 ławy mięsnej położonej wśród starych ław mięsnych we Wrocławiu.

Dwie pieczęcie ławnicze.


Oryg.: niem., AP Wrocław, sygn. Rep. 58, nr 56.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów