Rozmiar: 15909 bajtów

- 191 -

1360, 25 VI Villeneuve les Avignon (Villa Nova, Francja)

VII Kal. Julii

Papież Innocenty VI na prośbę Kazimierza Wielkiego króla Polski rezerwuje dla Świętosława syna Piotra de Slaucouia (Swantoslaus Petri de Slaucouia) beneficjum kościelne, którego obsada należy do biskupa wrocławskiego, a dochód roczny z niego nie może przekraczać 18-25 grzywien w srebrze.

Regest: MVB, II, s. 434, nr 1087; Bull. Pol., II, s. 160, nr 996.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów