Rozmiar: 15909 bajtów

- 194 -

1360, 26 VI

indictione XIII, die XXVI mensis Jiunii, pontificatus ... domini Innocentii pape VI anno VIII

Amboldus syn Jana de Campino (Johannes), kleryk diecezji gnieźnieńskiej (Gneznensis) i notariusz publiczny, stwierdza. że w jego obecności Piotr z Gostynia k. Poznania (Petrus de Gostina) kanonik wrocławski (Wratislaviensis), Franczco de Zethyn, Ryszard z Gubina (Richardus de Gubin), Mikołaj Gansbitz (Nicolaus) i jego zięć (gener) Jan Ulmbruch (Johannes) mieszczanie wrocławscy (Wratislavienses) stwierdzają, że przyjęli w depozyt od Przecława biskupa wrocławskiego (Preczslaus ... Wratislaviensis) i Arnolda de Caucina (Arnoldus) scholastyka krakowskiego (Cracoviensis), nuncjusza na Polskę i Węgry (Ungaria), 1000 florenów w złocie należne komorze apostolskiej, które papież poleca wypłacić Antoniemu (Anthonius) i Guidonowi (Guidonus) kupcom asteńskim (Astenses) lub Manuelowi (Manuel) de Bota albo ich pełnomocnikom lub komukolwiek kogo wskaże papież w Brugii (Villa Brugensis Belgia) lub tam, gdzie ci kupcy akurat będą.

Świadkowie: Franciszek biskup Cantiae (Franciscus Canticiensis, Kreta), Czamborius kanonik wrocławski (Wratislaviensis), Henryk z Dąbrowic k. Opola (Henricus de Dambrowa) wicearchidiakon opolski (Opoliensis), Mikołaj Franczconis (Nicolaus) mansjonarz wrocławski (Wratislaviensis) Mikołaj z Poznania proboszcz z Zwróconej k. Ząbkowic Śl. (Proczano), Albert z Zatora k. Oświęcimia (Albertus de Zathor) notariusz biskupa wrocławskiego (Wratislaviensis). Dokument ten spisał Amboldus syn Jana de Campino, kleryk diecezji gnieźnieńskiej (Gneznensis) i notariusz publiczny.


Druk: VMPL, I, s. 596, nr 799.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów