Rozmiar: 15909 bajtów

- 197 -

1360, 30 VI, Lubin (Lobin)

fer. tercia post festum st. Petri et Pauli Apostolorum

Ludwik I (Lud[vicus]) książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy stwierdza, że Maczo, jego żona Wychna, jego brat Jocusch i siostry Adelajda (Alheytis), Jadwiga (Hedwigis), Katarzyna (Katherina), Zofia (Soffa), Małgorzata (Margaretha) spadkobiercy nieżyjącego Marcina Zholna (Martinus) sprzedali swojemu bratu Henrykowi (Henricus) oraz jego spadkobiercom za 31 1/2 grzywny 2 łany mniej 3 pręty ziemi w Crechan w dystrykcie lubińskim (Crechon, Crechun) z przynależnościami, wolnym wypasem 80 owiec, z pełnym sądownictwem, wolne od wszelkich powinności z prawem alienacji.

Świadkowie: Piotr (Petrus) de Golwicz rycerz, Henryk z Groszowa k. Złotoryi (Henricus de Rechinberg), Piotr Lemberg (Petrus), Teodoryk de Redirn (Theodoricus), Jan de Valkinhayn (Johannes), Piotr Ome (Petrus) i Tymonus notariusz książęcy qui presencia habuit in comisso.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 31, sygn. 1A, s. 319-320.
Ekscerpt: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89, 1, s. 127v.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów