Rozmiar: 15909 bajtów

- 202 -

1360, 4 VII, Otmuchów (Othmuchow)

IV Non. Julii

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus ... Wratislauiensis) nadaje wicekustoszom katedry wrocławskiej (Wratislauien[sis]) Konradowi de Tuwero (Conradus) i Janowi z Byczyny k. Kluczborka (Johannes de Byczano) parcelę położon± po drugiej stronie katedry w s±siedztwie kurii biskupiej, celem wzniesienia na niej budowli.

¦wiadkowie: Jakub Augustini (Jacobus) archidiakon legnicki (Legnicensis), Mikołaj z Bytomia (Nycolaus de Bythom) archidiakon głogowski (Glogouiensis), Mikołaj z Poznania (Nycolaus de Posnania) proboszcz w Zwróconej k. Z±bkowic ¦l. (Proczan) i Jan (Johannes) notariusz biskupi.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. M 46.
Kopia: łac., tamże, Liber Niger, s. 124a.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań ¦l±skoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty ¦l±skie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów