Rozmiar: 15909 bajtów

- 231 -

1360, 16 VIII, Villeneuve les Avignon (Villanova Auinionensis diocesis, Francja)

XVII Kal. Septembris anno octavo

Ludwik król Węgier (Ludouicus rex Vngarie) zwraca się z pro¶b± do papieża Innocentego VI o prowizję na beneficjum ko¶cielne, którego obsadzenie należy do prepozyta i dziekana ko¶cioła praskiego (Pragensis), dla Mikołaja syna Mikołaja de Bruscaw (Nicolaus Nicholai de Bruscaw) z diecezji wrocławskiej (Wratislaviensis).

Regest: MVB, II, s. 448, nr 1119; Bull. Pol., II, s. 166, nr 1017.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań ¦l±skoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty ¦l±skie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów