Rozmiar: 15909 bajtów

- 247 -

1360, 30 VIII, Legnica

an dem nesten Suntage noch sente Bartholomaus tage

Wacław I książę Śląska i pan Legnicy stwierdza, że Luthold von Rogow za zgodą Franczka wójta z Legnicy i swoich następców sprzedał 2 łany z folwarku w Rzeszotarach k. Legnicy (Ryschnitern) z przyległościami i wszystkimi korzyściami. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Regest: AP Wrocław, Repertorium, Rep. 93, nr 22.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów