Rozmiar: 15909 bajtów

- 251 -

1360, 1 IX, Avignon (Auinion, Francja)

Kal. Septembris, pontificatus nostri a. octavo

Innocenty VI papież na prośbę Ortolfusa arcybiskupa salzburskiego (Ortolfus ... Salzburgensis, Niemcy) poleca biskupowi poznańskiemu (Poznaniensis) zabiegać dla Szymona z Legnicy (Simonus de Legnicz) m.in. kanonika wrocławskiego, proboszcza m. in. w Birkenchreczim w diecezji wrocławskiej, posiadającego folwark w Blisch, o godność lub urząd będący w gestii biskupa wrocławskiego.

Regest: MVB, II, s. 457, nr 1140; Bull. Pol., II, s. 171, nr 1047.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów