Rozmiar: 15909 bajtów

- 270 -

1360, 29 IX, Otmuchów (Othm[uchow])

III Kal. Octobris

Przecław biskup wrocławski (P[reczlaus] ... Wrat[islauiensis]) stwierdza, że w jego obecności Marcin Herdani (Martinus) mieszczanin nyski (Nysensis) sprzedał za 60 grzywien Janowi Gyslheri z Barda Śl. (Johannes ... de Wartha) i jego spadkobiercom karczmę, jatkę i piekarnię w Lipnikach k. Grodkowa (Lyndenow) z zastrzeżeniem, iż nabywcy muszą uiszczać Marcinowi i jego następcom roczny czynsz w wysokości 4 grzywien z dochodów karczmy. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Janusius z Pogorzeli k. Brzegu (Pogrella), Mikołaj ze Lwówka Śl. (Nicolaus de Lemberg) proboszcz i prokurator otmuchowski (Othmuchouiensis), Krystian z Tyńca (Cristanus de Tincz), mieszczanin nyski (Nysensis), Henryk (Henricus) podczaszy i Piotr z Wodzisławia (Petrus de Losslauia) proboszcz w Raciborzu (Rathebor), notariusz.


Kopia: łac., AP Wrocław, rep. 31, sygn. 1A, s. 83-83v; tamże, s. 83v.
Regest: Quellen und Darstellungen zur schlesischen Geschichte, t. X, s. 25, nr 27.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów