Rozmiar: 15909 bajtów

- 292 -

1360, 9 X, Wrocław (Wratislauia)

die st. Dionissi et sociorum eius martirum

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Lubina (Ludwicus dux Slesie et dominus Bregensis et Lubinensis) stwierdza, że w jego obecności Ryszard z Gubina (Rychardus de Gobin) mieszczanin wrocławski (Wratislauiensis) przekazał dożywotnio swej żonie Formosie (Formosa) 12 oczynszowanych łanów w Małujowicach k. Brzegu (Molwicz) i 6 grzywien dochodu z dóbr w Łukowicach Brzeskich k. Brzegu (Lucowicz ... Bregensis districtus) wraz ze wszystkimi prawami. Ponadto opiekunami Formosy zostają wyznaczeni Cunadus de Falkinhayn, Jan de Reste (Johannes) i Andrzej de Reste (Andreas). Wystawca zatwierdza to nadanie.

Świadkowie: Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Peczo de Swarcze, Hanko Jezir (Hanco), Tyczko de Borsnicz (Tyczco), Teodoryk de Redirn (Theodericus), Piotr Ome (Petrus) i Jan (Johannes) pisarz książęcy qui presentia habuit in comisso.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 389.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów