Rozmiar: 15909 bajtów

- 293 -

1360, 9 X, Wrocław (Wrat[islauia])

die sanctorum Dyonisi et sociarum eius

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Lubina (Ludowicus dux Slesie et dominus Bregensis et Lubniensis) stwierdza, że w jego obecności Małgorzata (Margaretha) żona Apeczki de Wedrow (Apeczco) sprzedała Fryderykowi de Sulcz (Fredricus) i jego następcom za 220 grzywien swój folwark w Zabardowicach k. Oławy (Syffridsdorff) wielkości 7 łanów wraz z polami uprawnymi, łąkami i nieużytkami oraz pół łanu położone koło ww. folwarku wraz z sołectwem, 1/3 dochodu z sądownictwa, domem mieszkalnym, ogrodami, łąkami i wszystkimi dochodami. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Peczo zwany Swarcze, Mikołaj z Krakowa (Nicolaus de Cracouia), Hanco Jezir, Tyczo de Borsnicz, Piotr Ome (Petrus), Teodoryk de Redirn (Theodericus) i Jan (Johannes) notariusz książęcy qui presencia habuit in commisso.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 3, nr 649.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów