Rozmiar: 15909 bajtów

- 299 -

1360, 11 X, Avignon (Auinion, Francja)

V Id. Octobris a. octavo

Papież Innocenty VI przyznaje opatce i konwentowi Klarysek strzelińskich (Sterelinensis) wszystkie nabyte w jakikolwiek sposób przez mniszki dobra ruchome i nieruchome.

Regest: MVB, II, s. 461, nr 1147; Bull. Pol., II, s. 172, nr 1053.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań ¦l±skoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty ¦l±skie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów