Rozmiar: 15909 bajtów

- 306 -

1360, 16 X, Lubin

fer. sexta infra octavam bt. Hedwigis

W obecności Ludwika I księcia Śląska, pana Brzegu i Legnicy Mikołaj z Zawadna k. Brzegu (Nicolaus de Lichtenow), Pakuschius proboszcz z Wągrodna k. Legnicy (Wangintyn), Mikołaj (Nicolaus) i Bernard (Bernhardus) bracia zwani de Czuplonsdorf sprzedali Janowi (Johannes) proboszczowi w Oborze k. Lubina (Obra) i altarzyście kaplicy zamkowej w Lubinie (Lubin) oraz jego spadkobiercom, altarzystom ołtarza Św. Anny w tejże kaplicy, 2 grzywny rocznego czynszu z 2 łanów oczynszowanych w Ketzirfelth k. Lubina.

Świadkowie: Henryk z Groszowa k. Złotoryi (Henricus de Rechinberg), Peczo ze Lwówka, Teodoryk de Redern, Peczo Prawticz, Albert (Albertus) i Maciej z Niechłowa k. Góry Śl. (Mathias de Nechlyn) oraz Jan (Johannes).


Regest: AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 113.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów