Rozmiar: 15909 bajtów

- 321 -

1360, 24 X, Otmuchów (Othm[uchow])

IX Kal. Novembris

Przecław biskup wrocławski (P[reczlaus]) stwierdza, że w jego obecności Franczko Smyel (Franczco) sprzedał za 7 1/2 grzywny 1 grzywnę rocznego czynszu Mikołajowi prezbiterowi de Crepyndorf (Nicolaus) ze swych dóbr w Smiłowicach k. Nysy (Smylsdorf) z prawem odkupu przez sprzedającego i jego następców w dowolnym terminie za tę samą cenę i prawem nabywcy do zastawu tych dóbr w wypadku nieuiszczania owego czynszu. Nabywca może ów czynsz nadawać testamentem. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Jan (Johannes), Jaraczius z Pogorzeli k. Brzegu (Pogrella), Hanko Advocati (Hanco) starosta nyski (Nysensis), Niczko Poculerius (Niczco), Otto de Hugwicz - rycerze, Andrzej Przechod (Andreas) świecki rycerz i Jan (Johannes) notariusz dworu biskupiego.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 31, sygn. 1A, s. 79v.
Regest: Quellen und Darstellungen zur schlesischen Geschichte, t. X, s. 26, nr 32.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów