Rozmiar: 15909 bajtów

- 336 -

1360, 1 XI, Lubawka k. Kamiennej Góry (Lobow, Lubauia)

an aller heylegen tag

Bolko II książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolke ... Herzoge in Slezien Herre von Furstenberk und czur Swydnicz) stwierdza, że za zgodą swej żony Agnieszki księżnej Śląska i pani Świdnicy (Agnesen Herzoginne in Slezien und frouwen czur Swidnicz) nadał opatowi Mikołajowi Kesteneri (Nicolaus) i klasztorowi Cystersów w Krzeszowie (Grysow) sołectwo w Lubawce k. Kamiennej Góry (Lobow) z wyższym i niższym sądownictwem, ze wszystkimi przynależnościami, prawami i dochodami, wolne od wszelkich obciążeń.

Świadkowie: Kune z Panowa k. Świdnicy (Pankendorf), Fryderyk von Pechwinkel (Frydericus, Frederich), Heyneke von Sidlicz (Heynconus de Sydelicz, Sydlicz), Bernard von Czedlicz (Bernhart, Bernhardus), Bernard von Furstensteyn (Bernhart, Burchardus), Coppo von Czedlicz (Koppe), Jano de Kurdebok, Gunczelonus ze Świn k. Jawora (Swyn), Rudgerus Wiltberg (Rudeger Wiltberg), Piotr von Czedlicz (Petrus, Petir) pisarz krajowy, Heynlinus de Cyrla i Aleksy (Allexius) pisarz dworski.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: 3 ekspedycje niem., AP Wrocław, Rep. 83, nr 103; łac., tamże, nr 104, 105.
Druk: Reliquiae manuscriptorum omnis aevi diplomatum ac monumentorum, wyd. P. Ludewig, t. VI, Lipsk 1724, s. 402, nr XVIII.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów