Rozmiar: 15909 bajtów

- 341 -

1360, 5 XI, Chojnów (Haynow)

fer. quinta post festum Omnium Sanctorum

Ludwik I (Ludwicus) książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy stwierdza, że w jego obecności Niczo Schultetus z Zebrzydowej k. Bolesławca (Segerdorf) oraz jego brat Henryk (Henricus) sprzedali Janowi zwanemu Weller (Johannes) mieszczaninowi chojnowskiemu (Haynouiensis) i jego spadkobiercom za 19 grzywien 2 łany oczynszowane w Zebrzydowej k. Bolesławca (Segerdorf) z 17 skojcami rocznego czynszu z karczmy wraz z obciążeniami z tytułu prawa książęcego i prawem alienacji.

Świadkowie: Franczko Budswoy (Franczco), Jan de Mleksch -- rycerze, Henryk z Groszowa k. Złotoryi (Henricus de Rechinberg), Thamo de Schelndorf, Heynco de Schelndorf, Mikołaj z Żar (Nicolaus de Sarow) i Jan (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 117.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 104v; Z.f.G.Schl., VI, s. 29, nr 275.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów