Rozmiar: 15909 bajtów

- 355 -

1360, 20 XI

an deme nesten Vrithage vor Clementis

Ławnicy wrocławscy: Jakub z Opola (Jacob von Opol), Rudger Steinkelr, Peczen Swarcze, Henlin z Głogowa (Glogow), Henken Budessin, Peczen Rullke, Nickil Cremvil, Cune z Gaju k. Wrocławia (Horden), Arnold von Richinbach, Franczke von Sittin i Hanken Grybian stwierdzają, że w ich obecności na sądzie gajonym, któremu przewodniczył Mikołaj ze Lwówka (Niclos von Lemberg), Willusch Rymer sprzedał za 5 grzywien pół grzywny rocznego czynszu z posiadłości w Cleyne z prawem odkupu.

Świadkowie: Arnolt von Richinbach i Hanke Grybian.

Dwie pieczęcie ławnicze.


Oryg.: niem., AP Wrocław, Akta m. Wrocławia., Dok. sygn. 1360, 20 XI.
Druk: H. Bindewald, Deutsche Texte aus schlesischen Kanzleien des XIV u. XV Jhdt. Vom Mittelalter zur Reformaition, t. IX, z. I, Berlin 1935, s. 105, nr 62.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów