Rozmiar: 15909 bajtów

- 357 -

1360, 22 XI, Lubin (Lubin)

die st. Cecilie Virginis

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Ludwicus ... dux Slezie et dominus Bregensis Haynouiensis et Lubinensis) stwierdza, że w jego obecności Jan zwany de Schelndorf (Johannes) z żoną sprzedał za 20 grzywien Ryszardowi (Reychardus, Rychardus) proboszczowi kościoła Św. Elżbiety we Wrocławiu (Wrat[islauia]) z zakonu krzyżowców z gwiazdą 2 grzywny rocznego czynszu ze swojego 3-łanowego folwarku w Dzwonowie k. Złotoryi (Schelndorf), z dwukołowego młyna tamże i połowy sołectwa tamże oraz innych dóbr, jakie ma z braćmi w Żerowie k. Złotoryi (Schyrow), czyli ze wszystkich swych dóbr ruchomych i nieruchomych. Czynsz ten ma być wolny od wszelkich obciążeń, także służby konnej i podatków. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Piotr ze Lwówka Śl. (Petrus de Lemberg), Henryk de Schelndorf (Henricus), Konrad de Glubus (Conradus), Teodoryk de Redirn (Theodoricus), Henryk ze Lwówka Śl. (Henricus de Lemberg), Niczco ze Lwówka Śl. (Lemberg) i Jan (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 119.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 104; Z.f.G.Schl., VI, s. 29, nr 277.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów