Rozmiar: 15909 bajtów

- 364 -

l360, 26 XI, Otmuchów (Othm[uchow])

VI Kal. Dezembris

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus) stwierdza, że w jego obecności Gocze de Creppindorf nadał swej żonie Agnieszcze (Agnes) jako oprawę wdowią dochody z sądownictwa sprawowanego przez sołtysa wraz z 10 łanami uprawnymi, karczmą, młynem w Hermansdorf k. Nysy i innymi przynależnościami i dochodami. Opiekunami Agnieszki zostają jej ojciec Mikołaj Teplouode (Nicol[aus]) i Thamo Theplouode.

Świadkowie: Mersanus z Pogorzeli k. Brzegu (Pogrella), Hanco Advocati (syn wójta), Otto de Hugwicz - rycerze, Haulo Czamborii marszałek, Andrzej Przechod (Andreas), Henryk (Henricus) cześnik i Grzegorz (Gregorius) notariusz dworu biskupiego.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 31, sygn. 1A, s. 80v.
Regest: Quellen und Darstellungen zur schlesischen Geschichte, t. X, s. 26, nr 36.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów