Rozmiar: 15909 bajtów

- 369 -

1360, 3 XII, Lubin (Lubin)

fer. guinta infra octavam st. Andree Apostoli

Ludwik I (Ludwicus) książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy wraz z księżną Agnieszką (Agnes) nadali dożywotnio swej córce Katarzynie (Katherina) mniszce w klasztorze trzebnickim (Trebniczensis) 12 grzywien rocznego czynszu ze wsi Wilczków k. Środy Śl. (Wilkschicz), Zebrzydowej k. Bolesławca (Segirdorf) i Studnicy k. Złotoryi (Studnicz) z zastrzeżeniem, iż po śmierci Katarzyny czynsz ten miał przypaść opatce i klasztorowi trzebnickiemu na okres 3 lat, a następnie powrócić na własność wystawców. Wystawcy rezerwują też prawo odkupu dla Wacława I księcia Śląska i pana Legnicy (Wenczeslaus) za 120 grzywien.

Świadkowie: Henryk (Henricus) i Teodoryk (Theodoricus) bracia zwani z Groszowa k. Złotoryi (Rechinberg), Peczo ze Lwówka Śl. (Lemberg), Peczo dePrawticz, Teodoryk de Redirn (Theodoricus), Otto de Medgow i Jan (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 313.
Regest: Z.f.G.Schl., VI, s. 30, nr 280.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów