Rozmiar: 15909 bajtów

- 372 -

1360, 4 XII, Wrocław

in die b. Barbare

Wilhelm (Wilhelmus) opat, Jakub (Jacobus) przeor, Michał (Michael) zastępca przeora premonstratensów Św. Wincentego we Wrocławiu (Wratisslauia) stwierdzają, że w ich obecności Bogusław (Boguslaus) proboszcz w Sobocisku k. Oławy (Czobczicz) odstąpił ww. klasztorowi z przeznaczeniem na wyżywienie mnichów 2 grzywny rocznego czynszu: l grzywnę z dóbr w Małujowicach k. Brzegu (Molewicz) i 1 grzywnę ze wszystkich dóbr Hanka zwanego Korner (Hanco) chłopa w Kostomłotach k. Środy Śl. (Cosstinploth) w zamian za odprawianie mszy w rocznicę śmierci nadawcy. Opat zatwierdza tę darowiznę.

Świadkowie: Konrad Gossini (Conradus) niegdyś opat, Piotr z Kątów Wrocławskich (Petrus de Kanth), Henryk Waczinrode (Henricus), Mikołaj de Cindato (Nicolaus) pielęgniarz, Jan Munstirberg (Johannes) zajmujący się wyżywieniem mnichów, Deynhardus spichlerzowy, Jan z Ząbkowic Śl. (Johannes de Frankenstein) prepozyt, Bartłomiej Czadilmart zarządca dóbr, Mikołaj Rathibor (Nicolaus) kustosz i Ybanus kapelan.

Pieczęć klasztoru.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 393.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów