Rozmiar: 15909 bajtów

- 373 -

1360, 6 XII, Paczków (Paczkow)

VIII Id. Decembris

Konrad syn nieżyjącego Filipa z Nysy (Cunadus quondam Philippi de Nyza), kleryk diecezji wrocławskiej (Wrat[islauiensis]) i notariusz publiczny, stwierdza że w jego obecności Piotr syn Santka odstąpił opatowi Andrzejowi (Andreas) i całemu klasztorowi kamienieckiemu (Camencz) wieś Sławęcin k. Ząbkowic Śl. (Slobotendorf), którą otrzymał niegdyś od opata Teodoryka (Theodoricus) i klasztoru kamienieckiego w dożywotnie posiadanie oraz las zwany Nydek, który wcześniej już nadał klasztorowi, zastrzegając sobie dożywotnie czerpanie dochodów. Nadanie to zatwierdzili synowie Piotra, Rudigerus i Filip (Philippus), w swoim imieniu oraz swoich nieobecnych braci Piotra (Petrus) i Ottona (Otthonus) oraz małoletnich Jana (Johannes) i Mikołaja (Nycolaus). Ponadto zobowiązuje się wobec opata, iż sprawy te przedstawią księżnej ziębickiej Agnieszce (Agnes, ducissa de Monsterberg) i jej synowi Bolkowi (Bulcho). Nadawca zastrzega, aby po jego śmierci opaci kamienieccy zakupili na jego pogrzeb 2 jedwabne i 1 wełniany całuny wielkości 6 łokci oraz 2 kamienie wosku na światło, a także, aby ludzie biorący udział w jego pogrzebie zostali wynagrodzeni.

Świadkowie: Jan de Bebyrsteyn (Johannes) rycerz, Teodoryk Runge (Theodoricus), Peczko Eyke, a także Piotr Długi (Petrus Longus) i Jan Długi (Johannes Longus) mieszczanie paczkowscy (Paczkow). Dokument niniejszy sporządził Konrad syn nieżyjącego Filipa z Nysy, kleryk diecezji wrocławskiej i notariusz publiczny.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 88, nr 158a.
Druk: CDS, X, s. 201, nr 247.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów