Rozmiar: 15909 bajtów

- 391 -

1360, 17 XII, Wrocław (Wrat[islauia])

XV Kal. Decembris

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus ... episcopus Wrat[islauiensis]) stwierdza, że w jego obecności Jakub Augustini (Jacobus) proboszcz z Milicza zeznał, iż dokonana została zamiana między nim a Konradem I księciem Śląska, panem Oleśnicy i Koźla (Conradus dux Olsnicensis et Kozlensis) w ten sposób, że ww. Jakub zrzekł się dochodów z 2 wsi Gór k. Milicza (Gora) i Stawca k. Milicza (Stawicz) oraz innych dochodów, które posiadał w Miliczu, w zamian za 3 grzywny rocznego czynszu nabyte przez księcia od rajców oleśnickich z dochodów miejskich z zastrzeżeniem, iż w wypadku lokacji tych wsi, ich mieszkańcy mają uiszczać na rzecz proboszcza milickiego z każdego łanu 2 skojce z tytułu dziesięciny polowej i annony.

Świadkowie: Jakub (Jacobus) archidiakon legnicki (Legnicensis), Mikołaj (Nicolaus) archidiakon głogowski (Glogoviensis) oraz Albert (Albertus) proboszcz w Zwróconej k. Ząbkowic Śl. (Prozan) i Piotr z Wodzisławia (Petrus de Lozlavia) proboszcz.


Druk: Siles. rer. script., II, s. 151, nr 188.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów