Rozmiar: 15909 bajtów

- 393 -

1360, 21 XII

die Thome

Klara (Clara) wdowa po Niczku ze Zbiszowa k. Wrocławia (Niczco de Sybeschow) nadała Michałowi Runge (Michael) mieszczaninowi w Leśnicy k. Wrocławia (Lesna) wszystkie swe dobra w folwarku Złotniki k. Wrocławia (Goldsmeden) położone wzdłuż rzeki Leśnicy (Lesna), które posiadała dziedzicznie, wolne od obciążeń z tytułu prawa książęcego.

Regest: AP Wrocław, Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,1, s. 187.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów