Rozmiar: 15909 bajtów

- 588 -

1429. Mai 7. Rom.

Erdscheid des Alfonsus Segura, auditor causarum apostol., über die Streitigkeiten wegen des Possing'schen Testamentes.

Alfonsus Segura decretorum doctor, domini nostri pape capellanus, ipsiusque sacri palacii apostolici causarum et cause ac partibus infrascriptis ab eodem domino nostro papa auditor specialiter deputatus, vniuersis et singulis dominis abbatibus, prioribus, prepositis, decanis, archidiaconis, scolasticis, thesaurariis, cantoribus, custodibus, sacristis, succentoribus tam cathedralium quam collegiatarum canonicis, parrochialiumque ecclesiarum rectoribus seu locatenentibus eorundem plebanis, viceplebanis, capellanis, curatis et non curatis ceterisque presbyteris, clericis, notariis et tabellionibus publicis quibuscumque per ciuitatem et diocesim Wratislauiensem ac alias vbilibet constitutis et eorum cuilibet in solidum ac illi uel illis, ad quem uel ad quos presentes nostre litere peruenerint, salutem in domino et huiusmodi nostris ymmo uerius apostolicis firmiter obedire mandatis. Noueritis quod nuper sanctissimus in Christo pater et dominus noster, dominus Martinus, diuina prouidencia papa quintus, duas commissionum siue supplicacionum cedulas nobis successiue per certum suum cursorem presentari fecit, quas reuerenter, ut decuit, recepimus; quarum prime tenor sequitur et est tais: Dignetur sanctitas vestra causam et causas preuisarum (?) appellacionis et appellacionum pro parte magistri consulum et opidanorum opidi Legenicze Wratislauiensis diocesis, executorum preuisorum vltime voluntatis quondam Johannis Possing, laici dicte diocesis a quadam diffinitiua sentencia per venerabilem dominum Theodericum de Crusenberg, officialem Wratislauiensem in causa vertente inter deuotum virum Andream Holatz, clericum eiusdem diocesis ex vna et prefatos magistrum consulum, consules et opidanos de et super bonis et annuis censibus per dictum quondam Johannem Possing relictis et ipsorum occasione, partibus ex altera, pro dicto Andrea et contra prefatos magistrum consulum, consules et opidanos lata ut dicitur, interposite et interpositorum ac decisionem nullitatis et iniusticie eiusdem vna cum toto negocio principali committere alicui ex dominis, vestri sacri palacii apostolici causarum auditoribus audiendas et cognoscendas et siue decreto terminandas cum omnibus suis incidenciis, emergenciis, dependenciis et connexis et cum potestate citandi eosdem magistrum consulum, consules, opidanos omnesque alios et singulos sua communiter uel diuisim interesse putantes in Romana curia extra et ad partes, tociens quociens opus erit, non obstando, quod causa et cause huiusmodi non sint ad dictam curiam legitime deuolute neque in ea de seu natura seu iuris necessitate tractande uel eciam finiende; in fine vero dicte commissionis siue supplicacionis cedule scripta erant de alterius manus litera, superiori litere ipsius cedule penitus et omnino dissimili et diuersa, hec verba, videlicet: De mandato domini nostri pape audiat magister Alfonsus Segura, citet ut petitur et iusticiam faciat. Alterius vero commissionis tenor sequitur in hunc modum: Dignetur sanctitas vestra causam et causas appellacionis et appellacionum pro parte deuotorum virorum proconsulis, consulum, scabinorum et opidanorum ac vniuersitatis opidorum Sprottauiensium et Haynouiensium, Wratislauiensis diocesis a quadam preuisa diffinitiua sentencia in causa que coram venerabili viro, domino Theoderico Cruczburg, asserto officiali Wratislauiensi verti preuidebatur inter quendam Andream Hollasch ex vna et dictos proconsulem et consules ac prouidos viros, proconsules (!), consules et scabinos opidi Legeniczensis, eiusdem diocesis de et super certis annuis censibus et eorum occasione per eundem Theodericum, assertum officialem in fauorem dicti Andree et preiudicium proconsulum, consulum, scabinorum et vniuersitatum opidorum predictorum ut dicitur lato interposite et interpositarum, ad sanctitatem vestram et sanctam sedem apostolicam et negocii principalis ac nullitatis, iniquitatis et iniusticie dicte preuise diffinitiue sentencie et processus habiti coram eodem, committere alicui ex venerabilibus viris dominis vestri sacri palacii apostolici causarum auditoribus et si placet venerabili domino Alfonso, eiusdem palacii auditori, cui causa appellacionis dominorum proconsulis et consulum opidi Legniczensis predicti a quadam preuisa sentencia contra dictum Andream super eisdem censibus et eorum occasione ut dicitur late, interposite commissa est ne causarum continencie diuidantur, audiendas, pognoscendas, decidendas et iure debito terminandas cum omnibus et singulis suis emergenciis; dependenciis et connexis cum potestate, dictum Andream et alios, sua interesse putantes, in Romana curia extra et ad partes citandi; non obstando, quod causa seu cause, huiusmodi non sint ad Romanam curiam legitime deuolute uel in eadem de iuris necessitate tractande seu eciam finiende; que quidem commissio sic signata reperitur: Audiat idem magister Alfonsus Segura et iusticiam faciat. Post quarum quidem commissionum siue supplicacionum cedularum presentaciones et recepciones nobis et per nos ut premittitur successiue factas, nos earundem commissionum vigore in causa et causis huiusmodi ad Romanam curiam legitime introductis et inter partes, in pretactis commissionibus descriptas seu earum legitimes procuratores rite procedentes, ad prouidi viri, magistri Thome Roden, in Romana curia causarum et egregiorum ac honestorum virorum, magistri consulum, proconsulum, consulum, scabinorum et opidanorum ac vniuersitatum opidorum Legniczensium, Sprottauiensium et Haynouiensium, Wratislauiensis diocesis, principalem in prescriptis commissionibus principaliter nominatorum procuratoris instanciam, discretum virum magistrum Nicolaum Hamborgh in dicta curia causarum et honorabilis viri Andree Hollasch, clerici dicte Wratislauiensis diocesis ex aduerso principalis in eisdem conmissionibus eciam ex aduerso principaliter nominati procuratorem, de quorum hincinde procuracionum mandatis legitimis constabat prout constat documentis, ad videndas et audiendas litteras compulsorias extra prefatam curiam et ad partes in forma solita et consueta decerni et concedi vel ad dicendum et causam, si quam haberet racionabilem allegandam, cur id fieri non deberet, per certum Adicti domini nostri pape cursorem citari mandauimus et fecimus ad certum peremptorium terminum conpetentem, videlicet ad diem et horam infrascriptas. Quibus aduenientibus comparauit in judicio coram nobis magister Thomas Rode procurator predictus quo supra nomine procuratorio et supradicti magistri Nicolai Hamborch procuratoris ex aduerso non comparantis contumaciam accusauit ipsumque petiit per nos contumacem reputari et in eius contumaciam nobis exposuit cum querela, quod nonnulli domini prelati, officiales, judices, collegia, capitula, clerici, notarii et tabelliones publici alieque persone tam ecclesiastice quam seculares ciuitatis et diocesis predictarum ac alibi constituti penes se habent et detinent uel saltem habentes sciunt et detinentes in eorum scrineis, thecis, cistis, notis, registris manualibus seu prothocollis, nonnulla acta actitata, literas, scripturas, instrumenta publica, priuilegia, processus aliaque jura et munimenta, causam seu causas huiusmodi tangentes et tangencia, pro cognicione cause huiusmodi necessarias et necessaria, sine quibus de huiusmodi cause meritis ad plenum liquere non posset. Quapropter nos instanter requisiuit, quatenus sibi et parti sue super hoc de oportuno remedio prouidere literasque compulsorias extra eandem curiam et ad partes in forma solita et consueta, decernere et concedere dignaremur. Nos igitur Alfonsus auditor prefatus, dictum magistrum Nicolaum Hamborch procuratorem ex aduerso non comparantem neque huiusmodi diei termino in aliquo satisfacere curantem, reputauimus exigente iusticia, prout erat merito, contumacem et in eius contumaciam attendentes, requisicionem huiusmodi fore iustam et consonam racioni quodque iusta petentibus non sit denegandus assensus bonique judicis sit cuncta rimari ne occultacione iurium et munimentorum huiusmodi occasione alicuius parcium hincinde predictarum veritas facti obumbretur et jus valeat deperire auctoritate apostolica, nobis in hac parte commissa, vos omnes et singulos supradictos et vestrum quemlibet in solidum tenore presencium requirimus et monemus primo secundo tercio et peremptorio vobis nichilominus et vestrum cuilibet in virtute sancte obediencie et sub infrascriptis sentenciarum penis districte precipiendo mandantes, quatenus infra sex dierum spacium postquam pro parte dictorum, magistri consulum, proconsulum, scabinorum et opidanorum ac vniuersitatum opidorum Legniczensium, Sprottauiensium et Haynouiensium predictorum presencialiter vigore presencium super hoc fueritis requisiti aut alter vestrum fuerit requisitus et post praesentacionem seu notificacionem presencium vobis seu alteri vestrum factam immediate sequentes, quorum sex dierum duos pro primo duos pro secundo et reliquos duos dies vobis vniuersis et singulis supradictis pro tercio et peremptorio termino ac monicione canonica assignamus, ita tamen quod in his exequendis vnus vestrum alium non expectet nec vnus pro alio se excuset, ad dictos dominos prelatos, officiales, judices, collegia, capitula, clericos, notarios et tabelliones publicos aliasque personas ecclesiasticas et seculares et loca pro parte dictorum magistri consulum et proconsulum ac aliorum principalium seu per exhibitorem presencium vobis nominandos, nominandas, nominanda, personaliter accedatis seu alter vestrum accedat eosque et eorum quemlibet eadem auctoritate ac modo et forma premissis moneatis et requiratis eisque et eorum cuilibet in virtute sancte obediencie et sub eisdem infrascriptis sentenciarum penis districte precipiatis et mandetis quos et nos eciam sic requirimus et monemus ac ipsis et eorum cuilibet districte precipimus et mandamus, quatenus infra duodecim dierum spacium post monicionem et requisicionem vestras huiusmodi eis factas immediate se-quentes, quorum duodecim dierum quatuor pro primo, quatuor pro secundo et reliquos quatuor dies eis et eorum cuilibet pro tercio et peremptorio termino ac monicione canonica assignetis, vt nos eciam eisdem assignamus, predicta acta actitata, litteras, scripturas, instrumenta, priuilegia, processus aliaque jura et munimenta, causam seu causas huiusmodi tangentes et tangencia originaliter seu eorum vera transsumpta in publica forma redacta seu sigillis auttenticis signata et sigillata aut sub talibus modo et forma publicata, quod eis in ipsa curia et alibi ac in judicio et extra merito valeat et debeat fides plenaria adhiberi, nil addendo uel minuendo quod facti substanciam immutet aut variet intellectui, prefatis magistro consulum, proconsulibus et aliis principalibus prenarratis seu eorum legitimo procuratori siue presencium exhibitori sine contradiccione et difficultate quibuscunque tradant et assignent, nobis uel alteri forsan loco nostri interim surrogando auditori ad dictam curiam deferenda. Si vero jura et munimenta huiusmodi per quoscunque detineantur abscondita, detentores ipsos ad tradenda ac scientes ad revelanda jura et munimenta huiusmodi per censuram ecclesiasticam, appellacione postposita, conpellatis, satisfacto primitus illi uel illis, cui uel quibus satisfaccio fuerit impendenda de salario eorum competenti; diem vero requisicionis et monicionis vestrarum huiusmodi et quanta fides dictis juribus et munimentis fuerit adhibenda et quidque in premissis vobis occurerit relacione dignum, nobis per vestras patentes litteras seu instrumentum publicum, harum seriem seu designacionem in se continentes siue continens, remissis presentibus quanto cicius poteritis, fideliter intimare curetis; quod si forte vos omnes et singuli et alii supradicti premissa non adimpleueritis seu adimpleuerint cum effectu seu mandatis et monicionibus nostris huiusmodi ymmo uerius apostolicis non parueritis seu paruerint aut aliquid in contrarium feceritis seu fecerint per vos uel alium seu alios, publice uel occulte, directe uel indirecte, quouis quesito colore, nos in eos omnes et singulos et alios predictos ac vestrum ac eorum quemlibet et generaliter in quoscunque alios in hac parte contradictores et rebelles excommunicacionis, in capitula vero, collegia et conuentus in hiis delinquentes et delinquencia suspensionem a diuinis et in ipsorum et quorumcunque delinquencium ecclesias et monasteria interdicti ecclesiastici sentencias ex nunc prout ex tunc, dicta canonica monicione premissa, in hiis scriptis ferimus et eciam promulgamus, absolucionem vero omnium et singulorum qui prefatas nostras sentencias aut earum aliquam incurrerint siue incurrerit, quoquomodo nobis uel superiori nostro cuimodo reseruamus. In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium premissorum, presentes nostras literas siue presens publicum instrumentum, huiusmodi nostram compulsoriam in se continentes siue continens exinde fieri et per notarium publicum nostrumque in huiusmodi causa coram nobis scribam infrascriptum subscribi et publicari mandauimus, nostrique sigilli fecimus appensione communiri. Datum et actum Rome in domo habitacionis nostre sub anno a natiuitate domini millesimo quadringentesimo uicesimo nono, indiccione septima, die vero sabbati septima mensis Maii, hora vesperorum uel quasi, pontificatus prefati domini nostri Martini, pape quinti, anno duodecimo, presentibus ibidem discretis viris, magistris Wilhelmo Paedze et Johanne Britonis, notariis publicis scribisque nostris, clericis Traieccensis et Rothomagensis diocesis, testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.
Signum notarii.
Ac ego, Matheus Ditmari, clericus Brandeburgensis diocesis, publicus apost. et imper. auctor. notarius, reuerendique patris domini Alfonsi Segura, scolastici eccl. Ispalensis et auditoris prefati et huiusmodi cause coram eo scriba, quia huiusmodi litterarum compulsoriarum peticioni et decreto omnibusque aliis et singulis premissis, dum sic ut premittitur agerentur et fierent, una cum prenominatis testibus praesens interfui, eaque sie fieri vidi et audiui, ideoque hoc presens publicum instrumentum redegi, signoque et nomine meis solitis et consuetis vna cum appensione sigilli dicti domini auditoris signaui, rogatus et requisitus, in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum.

O. d. St. L. No. 332. An rothgelben Fäden das (zerbrochene) Siegel in rothem Wachs.


Urkunden-Buch der Stadt Liegnitz und ihres Weichbildes bis zum Jahre 1455 - Herausgegeben dr Friedrich Wilhelm Schirrmacher - Liegnitz 1866Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów