Mrozów

Mrozów, gm. Miękinia, pow. Środa Śląska - Nippern, Gem. Nimkau, Kr. Neumarkt.

Zdjęcia:

Widok zamku od strony północno-wschodniej - zdjęcie z I ćwierci lat XX dwudziestego wieku Widok zamku od strony północno-wschodniej - zdjęcie z I ćwierci lat XX dwudziestego wieku Widok od północy portalu północnego - zdjęcie z I ćwierci lat XX dwudziestego wieku Widok strony południowej zamku od południowego-zachodu - zdjęcie z I ćwierci lat XX dwudziestego wieku
Strona północna zamku widoczna od północnego-zachodu - zdjęcie z I ćwierci lat XX dwudziestego wieku

Zamknij okno