- 17 -

1461 (5. grudnia) Wrocław, w wigilię św. Mikołaja

KonradKonrad X. Biały (Młodszy), ostatni książę oleśnicki ze śląskiej linii dynastii Piastów książę Śląska dokumentuje osiągnięcie porozumienia po długim okresie niesnasek dotyczących sprzedaży przez zmarłego biskupa KonradaKonrad IV. Starszy (Oleśnicki), biskup wrocławski w l. 1417 – 1447, książę oleśnicki w l. 1412 – 1416, następnie samodzielny pan na Kątach Wrocławskich, Bierutowie, Prudniku i Sycowie majątku Kąty Wrocławskie kościołowi we Wrocławiu za kwotę 3.800 grzywien praskich groszy polskiej miary, oraz zastawu tegoż majątku na ręce Heintze Skoppa etcZob. dok. poprzedni.

Bresslaw noch Cristi geburt firczehen hundert und dornoch im eyn und sechczigisten jaren am obende Sancti Nicolai. Dobey sein gewest dy wirdigen achtbaren gestrengen herren meister Johannes Duster probist geistlicher rechte licentiat, Nicolaus Tempelfelt cantor der heiligen schrift lerer, Andreas [Wayne]r canczler ouch lerer der heiligen schrift, Andreas Skoda, Petrus Wartenberg geistlicher rechte doctor, Nicolaus Linze, meister [Balthazar] von P[aulaw], Johannes Paschkewicz prelaten und thumherren der kirchen zu Bresslaw, Sigismundus Atcze probist zu Legnitcz, Nickel Streit [marschalk], Heynko [Mei]nolt ritter, Gregorius Steynbrecher geistlicher rechte doctor official und meister Martinus Lynderner (sic inaczej Lindener) canczler seyner in gote liebe bru[eder . . . . ] diesir sachin glowbwirdigen geczeuge.

Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seine einzelne Fürstenthümer im Mittelalter. Herausgegeben von Dr. C. Grünhagen und Dr. H. Markgraf. Erster Theil. Leipzig 1881.