- 19 -

1474 (20. kwietnia) Wrocław, w środę przed św. Grzegorzem (Bresslaw am nehsten mitwoche vor Georgij.)

Konrad Biały książę Śląska, pan na Oleśnicy, Wołowie, Sycowie etc., oświadcza, że jego kuzyn, zmarły biskup KonradKonrad IV. Starszy (Oleśnicki), biskup wrocławski w l. 1417 – 1447, książę oleśnicki w l. 1412 – 1416, następnie samodzielny pan na Kątach Wrocławskich, Bierutowie, Prudniku i Sycowie, książę Śląska, pan na Kątach Wrocławskich, za zgodą zmarłych książąt KonradaKonrad V. Kącki, także Konrad V. Kantner, książę oleśnicki z dynastii Piastów Kantnera, KonradaKonrad VII. Biały, książę oleśnicki z dynastii Piastów Białego, pana na Oleśnicy i Koźlu, oraz KonradaKonrad VIII. Młody, książę oleśnicki z dynastii Piastów, rycerz zakonu krzyżackiego, pana na Ścinawie, miasto wraz zamkiem Kąty Wrocławskie, wraz z wszelakimi przynależnościami, z zastrzeżeniem prawa do ich odkupu, zostały zastawione Kapitule Katedralnej we Wrocławiu, i obecnie, na prośbę biskupa RudolfaRudolf von Rüdesheim, legat papieski oraz biskup wrocławski w l. 1468 – 1482 oraz Kapituły, majątek ten przeniesiony został we władanie dziedziczne; natomiast tenże sam zobowiązał się do fundowania w katedrze wypominek (memorien) za wspomnianych zmarłych corocznie w okresie od Wielkanocy po Zesłanie Ducha Świętego. Również sam biskup zwrócił się tu do króla Macieja Korwina z wnioskiem o potwierdzenie tego.

Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seine einzelne Fürstenthümer im Mittelalter. Herausgegeben von Dr. C. Grünhagen und Dr. H. Markgraf. Erster Theil. Leipzig 1881.