- 37 -

1479 (4. października) Wrocław, w dzień św. Franciszka (Geben zw Breslaw an S. Francisci tag des h. beichtigers a.º d. MCCCCLXXIX.º)

Prałaci, panowie, rycerstwo, ziemiaństwo, burmistrzowie i rajcy ziem i miast Wrocław, Środa Śląska i Namysłów spotkali się w sprawie rozmów pomiędzy królami Władysławem II. Jagiellończykiem i Maciejem Korwinem, w formie podobnej do tej między śląskimi książętami z dnia 21. lipca 1479 r.Por. powyżej: Śląsk, 21. lipca 1479 r.

Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seine einzelne Fürstenthümer im Mittelalter. Herausgegeben von Dr. C. Grünhagen und Dr. H. Markgraf. Erster Theil. Leipzig 1881.