- 39 -

1498 (10. czerwca) Wyszehrad, na dworze, w niedzielę przed św. Antonim (In curia Wyssegradensi dominica ante Antonii)

Król Węgier i Czech, Władysław II. Jagiellończyk, pisze do księcia Fryderyka II. Legnickiego w sprawie opuszczonego lenna zamku w Namysłowie.

Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seine einzelne Fürstenthümer im Mittelalter. Herausgegeben von Dr. C. Grünhagen und Dr. H. Markgraf. Erster Theil. Leipzig 1881.