- 14 -

1331 (2. października) Głogów, dna następnego po św. Remigiuszu etc.

Czeski król JanJan I. Luksemburski, także Jan Ślepy (cz.: Jan Lucemburský, niem.: Johann von Luxemburg), od r. 1309 hrabia Luksemburga, od 1310 król Czech, w l. 1310 – 1335 tytularny król Polski, przy okazji potwierdzenia dotychczasowych przywilejów miasta Głogowa, że tak miasto to, jak i jego obywatele, nie zostaną oddzieleni przez niego, jak i jego spadkobierców korony jego państwa, od miasta i księstwa wrocławskiego. Przy tej sposobności król potwierdził również kilka przepisów dotyczących tamtejszych uprawnień sądowniczych.

D. Glogovie in crastino s. Remigii a. d. 1331.

Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seine einzelne Fürstenthümer im Mittelalter. Herausgegeben von Dr. C. Grünhagen und Dr. H. Markgraf. Erster Theil. Leipzig 1881.