- 25 -

1337 (6. września) Wschowa, w sobotę przed dniem Narodzin NMP etc.

Miasta Wschowa oraz Krosno Odrzańskie postanawiają, że w przypadku bezpotomnej śmierci swoich książąt HenrykaHenryk IV. (II.) Wierny (Żagański), książę żagański w l. 1309 – 1342, od r. 1329 dziedziczny lennik czeski; na wielu dokumentach tytułował się Dziedzicem Królestwa Polskiego (Heres Regni Polonie) Starszego i HenrykaHenryk V. Żelazny, książę żagański w l. 1342 – 1369, pan na połowie Głogowa w l. 1344 – 1369, Ścinawy 1363 – 1369; czeski lennik od r. 1344 Młodszego, złożą hołd lenny książętom KonradowiKonrad I. Oleśnicki, książę śląski, tytułował się Dziedzicem Królestwa Polskiego (Heres Regni Polonie), pierwszy pan na Oleśnicy i Bierutowie i JanowiJan Ścinawski, książę głogowsko – żagański, w l. 1312 – 1314 na Poznaniu, książę ścinawski w l. 1316 (1317?) – 1361 (1364?), od r. 1329 dziedziczny lennik czeski, panom na Oleśnicy i Ścinawie.

— In nomine domini amen. Noverint universi presencium noticiam habituri, quod nos Botho advocatus hereditarius in VrienstatDziedziczny wójt Wschowy, Henricus Albus magister civium, Johannes Bache, Petrus Waltichor, Jacobus Albus, Joannes Gyssel et Tilo de Weningen Geruschen consules necnon universitas civium ibidem de iussu et mandato et bona voluntate excellentissimorum principum dominorum nostrorum Henrici senioris et Henrici iunioris ducum Slezie et dominorum Glogovie et Sagani verum homagium fecimus et fidelitatis prestitimus iuramentum magnificis principibus dominis nostris karissimis Conrado et Johanni ducibus Zlezie et dominis Olsniczensibus et Stinavie necnon ipsorum legitimis heredibus, quod ipsos pro veris dominis habere debemus et ipsis tanquam heredibus iustissimis in omnibus obedire, si quod absit domini nostri karissimi prenotati herede vel heredibus ex mulieribus legitimis non relictis morerentur, homagio tamen et iuramento fidelitatis salvo, quod serenissime principi domine AnneŻona ks. Henryka V. Żelaznego, córka ks. płockiego, Wacława (Wańki) Płockiego domini nostri iunioris consorti karissime fecimus pro ipsius dotalicio et pro dothe. In cuius rei certitudinem presentem litteram scribi iussimus nostre curie sub sigillo.
Actum et datum in Vrienstat sabbatho ante diem b. Marie virginis nativitatis proximo anno domini millesimo trecentesimo tricesimo septimo.
Podobnie dla miasta Krosno Odrzańskie.
— Nos Nicolaus et Hermannus fratres sculteti dicti Szeleck et universitas consulum in Crosna, Nicolaus de CracoviaPochodzący z Krakowa, Johannes Pauline, Gunczelinus de GrünebergPochodzący z Zielonej Góry, Petrus Faber, Nicolaus Piger, Johannes Lewenwald, Jacobus Magdeberch et Nicolaus Herbordi et Nicolaus dictus Lanke et Hermannus et universitas totalis civium in Crosna etc. etc.
Brakuje tu sentencji dokumentu; prawdopodobnie był tu zapis miasta Kożuchów [z okręgiem] księżnej Annie na uposażenie.

Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seine einzelne Fürstenthümer im Mittelalter. Herausgegeben von Dr. C. Grünhagen und Dr. H. Markgraf. Erster Theil. Leipzig 1881.