- 33 -

1341 (28. października) Głogów, w dzień świętych Szymona i Judy Tadeusza Apostołów etc.

Morawski margrabia KarolKarol IV. Luksemburski, margrabia Moraw od r. 1334, hrabia Luksemburga w l. 1346 – 1353, król Rzymian (Niemiec) od r. 1346, król Czech od r. 1346 (jako Karol I.), Święty Cesarz Rzymski od r. 1355, elektor Brandenburgii w l. 1373 – 1378 potwierdził głogowianom, że po śmierci ojca, króla JanaJan I. Luksemburski, także Jan Ślepy (cz.: Jan Lucemburský, niem.: Johann von Luxemburg), od r. 1309 hrabia Luksemburga, od 1310 król Czech, w l. 1310 – 1335 tytularny król Polski, ze strony jego, jako pierworodnego, będą mieli zagwarantowaną nierozerwalność z Koroną Czech, dotychczasowe przywileje etc. etc.

D. Glogovie in festo beatorum apostolorum Simonis et Jude. 1341.

Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seine einzelne Fürstenthümer im Mittelalter. Herausgegeben von Dr. C. Grünhagen und Dr. H. Markgraf. Erster Theil. Leipzig 1881.