- 89 -

1479 (22. maja)

Król Maciej KorwinMaciej Korwin (łac.: Matthias Corvinus, węg.: Hunyadi Mátyás, zwany Sprawiedliwym, węg. Igazságos), król Węgier, Chorwacji od 1458 i Czech od 1469 roku pośredniczy pomiędzy księciem Śląska JanemJan II. Żagański (Szalony, Zły, Dziki, Okrutny), książę, od r. 1449 na Przewozie, 1461 – 1467 na Nowogrodzie Bobrzańskim, 1461 – 1472 na Żaganiu, 1476 – 1488 na Głogowie, Kożuchowie i Szprotawie, ok. 1497 – 1504 na Wołowie, panem na Głogowie, a margrafem AlbrechtemAlbrecht III. Achilles, margrabia Ansbach i Kulmbach (jako Albrecht I.), elektor Brandenburgii w l. 1471 – 1486, z dynastii Hohenzollernów Brandenburskim, jego synami i jego córką BarbarąBarbara Hohenzollern (1464-1515), margrabianka brandenburska i księżna głogowska, 19. (20?) sierpnia 1476 r. per procura poślubiła króla Czech Władysława II. Jagiellończyka, w sprawie sukcesji głogowskiej po zmarłym księciu HenrykuHenryk XI. Głogowski, w l. 1467 – 1476 książę na Szprotawie, Krośnie Odrzańskim, Świebodzinie oraz połowie Głogowa, Kożuchowie, Lubinie i Zielonej Górze dając obu stronom cały rok na załatwienie sprawy, do św. Wita (15. czerwca 1480 r.) etc. Obydwie strony, jeśli nawet nie zechcą akceptować kompromisu zawartego w piśmie radców margrabstwa brandenburskiego, zechcą do dnia św. Jakuba (25. lipca) przedłożyć dokumenty pełnomocnictwa swoich przedstawicieli na ratuszu w Gubinie etc.

Geben an sambstag nach dem heiligen auffartag n. Chr. g. virczehenhundert und darnach im neun und sibenzigten, unser reiche des Hungrischen etc. im zwayundzwanzigsten und des Behemischen im aindleften jaren.
Ad mandatum domini regis.

Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seine einzelne Fürstenthümer im Mittelalter. Herausgegeben von Dr. C. Grünhagen und Dr. H. Markgraf. Erster Theil. Leipzig 1881.