- 99 -

1482 (2. października) Gubin, w środę po św. Hieronimie.

Georg von SteinGórnoszwabski szlachcic, w l. 1480 – 1488 był starostą generalnym księstw Śląska; w l. 1481 – 1485 landwójtem Łużyc Dolnych, 1481 – 1490 Łużyc Górnych, ponadto starostą Księstwa Świdnicko – Jaworskiego, jako królewski pełnomocnik, upoważnił Abrahama von Donin, burgrabiego na Krośnie Odrzańskim i BobrowicachW pow. Krosno Odrzańskie, do przyjęcia hołdu lennego w imieniu króla etc.

G. zu GubenGubin am mitwoch nah Hyronimi a. d. LXXXII.

Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seine einzelne Fürstenthümer im Mittelalter. Herausgegeben von Dr. C. Grünhagen und Dr. H. Markgraf. Erster Theil. Leipzig 1881.