- 106 -

[1493 (w marcu)].

Czeskie stany zwracają się z wnioskiem do Jana z RaupowaJohann Georg (Jan Jiři) Raupowecz z Raupowa przy królu Władysławie JagiellończykuWładysław II. Jagiellończyk (cz.: Vladislav II. Jagellonský, węg.: II. Ulászló), król czeski od r. 1471, węgierski i chorwacki od 1490, syn Kazimierza IV. Jagiellończyka między innymi dotyczącym zwrotu Koronie Czech Głogowa i innych zamków, zajętych przez Polaków, ponieważ posiadanie tych zamków przez obcych stanowi zagrożenie dla samej Korony.

Dokument nie datowany.

Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seine einzelne Fürstenthümer im Mittelalter. Herausgegeben von Dr. C. Grünhagen und Dr. H. Markgraf. Erster Theil. Leipzig 1881.