- 108 -

1494 (31. maja) RatnówRathenow w Brandenburgii, w niedzielę po Bożym Ciele etc.

Elektor Jan BrandenburskiJan Cicero, elektor brandenburski w l. 1486 – 1499, z dynastii Hohenzollernów wraz z bratem FryderykiemFryderyk Hohenzollern, książę i margrabia Ansbach (Fürst und Markgraf von Ansbach) oraz książę Bayreuth (Fürst von Bayreuth) ustalili wspólnie oraz w imieniu trzeciego z braci ZygmuntaZygmunt Hohenzollern, margrabia brandenburski na Bayreuth w l. 1486 – 1495, że ci dwaj ostatni wycofają swoje roszczenia do siostry BarbaryBarbara Hohenzollern (1464-1515), margrabianka brandenburska i księżna głogowska, 19. (20?) sierpnia 1476 r. per procura poślubiła króla Czech Władysława II. Jagiellończyka względem Krosna Odrzańskiego, Sulechowa i Lubska, ponadto elektor Jan przyrzeka, że jeżeli Barbara wyjdzie za mąż — das alßdann wir marggrave Johanns oder unser erben den genanten unsern brudern zu mitgift unserer swester sechstausent und dartzu tausent gulden Reinisch zu außstewer zusambt viretausend gulden Reinisch, die unser bruder unser swester zu mitgift [geben sollen], das sie zehntausent gulden mitgift erlange und habe, geben sollen und wollen.

Przyrzeka on również, że jeżeli nie wypłaci on siostrze kwoty posagu a ta nie wyjdzie za mąż, to wypłacać będzie on jej rocznie kwotę 200 guldenów [reńskich].


Gescheen und geben zu Ratenow am suntag nach Corporis Cristi 1494.

Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seine einzelne Fürstenthümer im Mittelalter. Herausgegeben von Dr. C. Grünhagen und Dr. H. Markgraf. Erster Theil. Leipzig 1881.