- 109 -

1497 (31. maja) Praga etc.

Król Władysław JagiellończykWładysław II. Jagiellończyk (cz.: Vladislav II. Jagellonský, węg.: II. Ulászló), król czeski od r. 1471, węgierski i chorwacki od 1490, syn Kazimierza IV. Jagiellończyka wyjaśnia na prośbę czeskich stanów, że gotów jest wysłać poselstwo do swego brataJan I. Olbracht (Albrecht, lit.: Janas Olbrachtas [Albrechtas], białor.: Ян I. Ольбрахт), król Polski w l. 1492 – 1501, książę głogowski 1491 – 1498, syn Kazimierza IV. Jagiellończyka, króla Polski, w sprawie zamku w Głogowie wraz z jego przynależnościami, oraz w sprawie tego, iż król Polski winien jest zwrócić Koronie Czech wszystko to, co od dawien dawna do niej należało, zaś w niezbędnym przypadku gotów jest użyć siły do tego, by to, co od wieków należało do Korony, do niej powróciło.

W Praze 31 maje 1497.

Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seine einzelne Fürstenthümer im Mittelalter. Herausgegeben von Dr. C. Grünhagen und Dr. H. Markgraf. Erster Theil. Leipzig 1881.