- 117 -

1508 (6. stycznia) Radom, w dzień Trzech Króli etc.

Król ZygmuntZygmunt I. Stary, od r. 1506 wielki książę litewski, od 1507 król Polski, od r. 1499 pan na Głogowie, od 1501 na Opawie, od 1504 starostą generalnym Śląska i Łużyc Dolnych z Polski, jako książę Śląska, pan na Głogowie, Kożuchowie, Opawie, potwierdził szlachetnemu dzielnemu Hansowi von Rechenberg z Borowa PolskiegoW pow. Nowa Sól, rycerzowi osiadłemu na Sławie, oraz jego braciom imieniem Nickel, Balzer, Clement, i następnie Kasparowi von Rechenberg na KliczkowieW pow. Bolesławiec i Przemkowie oraz Georgowi von Rechenberg na Borowie Polskim, jego kuzynom, wszystkie ich posiadłości, a mianowicie miasteczko Sława, Laubgast (?), RadzyńW pow. Wschowa, Stare StrączeW pow. Wschowa, GołaszynW pow. Nowa Sól, część Nowego Miasteczka, Bytom Odrzański i Tarnów ByckiW pow. Nowa Sól, SiedliskoW pow. Nowa Sól, LipinyW pow. Nowa Sól, RunówW pow. Nowa Sól i Borów WielkiW pow. Nowa Sól, Borów PolskiW pow. Nowa Sól, Przemków dwór i miasteczko, MłynówDziś cz. Przemkowa, ŁężyceW pow. Polkowice, KrępaW pow. Polkowice, SycowiceW pow. Zielona Góra, WilkocinW pow. Polkowice, WysokaW pow. Polkowice, ParchówW pow. Polkowice i JędrzychówW pow. Polkowice ze wszelakimi przynależnościami położonymi w księstwach Głogowa i Kożuchowa, na których to włościach gwarantuje on im rozmaite swobody. Zwolnieni byli oni względem niego oraz jego następców, ze wszystkich swoich dóbr i poddanych, z podatków, służb, pańszczyzn i innych zobowiązań. Książę Zygmunt ustala tym dokumentem również sprawy wymiaru sprawiedliwości – dla nich, jak i ich poddanych, wnoszenia skarg i zażaleń etc. Wyraża zgodę na posiadanie majątków przez przedstawicieli rodu obydwu płci, zmianę właścicieli, uwalniając ich z hołdu lennego. Przejście majątku na linię żeńską nastąpić mogło tylko po wymarciu wszystkich męskich przedstawicieli rodziny von Rechenberg, lub ich bezpośrednich następców. Złamanie tej zasady przez jakiegokolwiek członka tego rodu nie powinna obciążać [prawnie] pozostałych. Ich potomkowie i następcy, tak jak oni, również zwolnieni zostali ze składania hołdu lennego etc. etc.

Zu Radom an der heiligen drei koenige tage nach gottes geburt 1508, unsers koenigreichs im andern iahre.

Joh. de LaskoJan Łaski herbu Korab, abp gnieźnieński i prymas Polski w l. 1510 – 1531, kanclerz wielki koronny 1503 – 1531, sekretarz królewski od r. 1503, polityk i kodyfikator prawa B. P. canc.

Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seine einzelne Fürstenthümer im Mittelalter. Herausgegeben von Dr. C. Grünhagen und Dr. H. Markgraf. Erster Theil. Leipzig 1881.