- 120 -

1509 (26. marca) Głogów, w poniedziałek po niedzieli Judica etc.

Wrocławski biskup JanJan V. Thurzo, biskup wrocławski w l. 1506 – 1520, starosta generalny Dolnego i Górnego Śląska, królewski namiestnik Księstwa Głogowskiego, zawiadamia, że przed jego starostą Wenzelem von Haugwicz von Kranz szlachetny i mężny Sigmundt von RothenburgZ Czerwieńska Odrzańskiego w pow. Zielona Góra osiadły na Deutsche NetkeNietków w pow. Zielona Góra w imieniu swoim oraz z pełnomocnictwa swoich braci Francze i Cristoffa odsprzedał i przekazał na ręce szlachetnych i mężnych Leonarda i Christoffa, braci von Skoppen oraz ich prawowitych spadkobierców, zamek i miasteczko Jędrzychów w weichbildzie polkowickim z wszelakimi przynależnościami, a w samym miasteczku zwłaszcza ze wszystkimi przywilejami i łaskami, jak piwowarstwo, wyszynk piwny, rzeźnictwo, piekarnictwo, kowalstwo, szewstwo, krawiectwo i t. p., które należały do praw miejskich.

Świadkowie: Balthasar Leben zu Contap, Christoph Laben zu Kolzig, Hans von Haugwicz von Kranz, Caspar Leptiz osiadły na Lanst.


Zu GlogawGłogów montags nach dem sontage Judica 1509.

Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seine einzelne Fürstenthümer im Mittelalter. Herausgegeben von Dr. C. Grünhagen und Dr. H. Markgraf. Erster Theil. Leipzig 1881.