- 127 -

1517 (20. października) Kostrzyn nad Odrą, we wtorek po Łukaszu Ewangeliście etc.

KarolKarol I. Podiebradowicz, książę ziębicki w l. 1498 – 1536, hrabia kłodzki 1498 – 1501, książę oleśnicki 1495 – 1536, starosta generalny Dolnego Śląska od r. 1517 oraz Górnego od r. 1528, książę Śląska, pan na Oleśnicy i hrabia Kłodzka, odsprzedał w ręce margrabiego JoachimaJoachim I. Nestor, elektor brandenburski w l. 1499 – 1535, z dynastii Hohenzollernów oraz jego spadkobierców, za kwotę 6.000 reńskich guldenów w złocie, swoje dziedzictwo, nadane mu przez króla Władysława JagiellończykaWładysław II. Jagiellończyk (cz.: Vladislav II. Jagellonský, węg.: II. Ulászló), król czeski od r. 1471, węgierski i chorwacki od 1490, syn Kazimierza IV. Jagiellończyka, wraz z prawem Krosna Odrzańskiego, Lubska, Sulechowa i BobrowicW pow. Krosno Odrzańskie (por. dok. z dn. 19. marca 1514 r.). Przekazał on jemu swoje wspomniane ziemie oraz zobowiązał się, że do [nadchodzących] ostatków margrabia złoży z nich hołd lenny, ponadto »nicht dinst gewertig, hilf oder stewr zu geben schuldig sein, sunder damit befreyhet und unbeschwert bleyben sollen.«

Zu Custrin an der Ader am dinstag nach Luce evangeliste 1517.

Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seine einzelne Fürstenthümer im Mittelalter. Herausgegeben von Dr. C. Grünhagen und Dr. H. Markgraf. Erster Theil. Leipzig 1881.